Poruka broj #10737

Kada mislim o njemu mislim o meni;a on nije tu,a tako xtela bix da ga widim,ali samo u snowima. Kada pričam o njemu pričam o sebi,a on nije tu,a tako xtela bix da mu kažem da još uwek "WWOOLLIIMM TTTTTTEEEE