Poruka broj #10744

R-eči su twoje teške bile,
A-l' nisam plakala znaj,
S-amo su oči tugu krile,
T-užna je pesma svirala kraj,
A-l' ti si bio toliko grub,
N-isi sxwatio ljubaw jedne žene,
A-l' neka jedne kazne će biti,
K-ad ti igubiš mene....