Poruka broj #12444

Kad je sinoć pao mrak,
Devojčica i dečak,
U predgrađu Čubure,
Sakrili se u bure...

U buretu bila tama,
Teška skoro trista grama,
Tama beše vrlo gusta,
Pronađoše jedva usta...

Devojčica i dečak,
Odlučiše i to čak,
Da naprave mali ram
Težak možda jedan gram,
U koji će usred tame
Prvu ljubav da urame!