Poruka broj #12480

Padao je prvi sneg,
A ja sam spavao,spavao,
I prvi sneg sam prespavao!
Mama je kitila jelku,
A ja sam spavao,spavao,
I kicenje sam prespavao.
Stigla je nova godina,
A ja sam spavao,spavao,
I novu godinu sam prespavao.
A poklone,jesi li poklone prespavao?
Poklone nisam prespavao,
Jer se i Deda mraz uspavao!!!