Poruka broj #14875

S A Č U V A J M E
Sačuvaj me,u delu srca,
sa neke zadnje strane.
gde ću trajati...
Sačuvaj za neke loše dane
i nećeš se kajati.
Nekad čoveku zatreba
i parče staroga hleba,
dobro mu dođe
da glad ga prođe.
Sačuvaj me
u delu srca
sa neke zadnje strane...