Poruka broj #14878

S L A B O S T
Na slabost svoga srca padam i pišem ti često,
još se tebi nadam,
još ti u njemu čuvam mesto
ne da mi ono
ni broj da ti brišem,
za to ti pišem...
za to ti pišem...