Poruka broj #15572

Bog je sina žrtvovao, da bi naše grehe sprao.
Vaskrsao sin božiji, sedi pored boga oca,
i njemu se opet moli za sve grešne i bolesne,
nesrećne i žalosne, siromahe, odbačene...
Radosna se zvona čuju, od veselja sve se trese,
vaseljenom odjekuje - radujte se, Hristos vaskrese!
Srećan Uskrs svima!