Poruka broj #6959

Prije i poslije braka

Prije braka:

Momak:Da!Konačno!Ne mogu dočekati.
Djevojka:Jel' hoćeš da me napustiš?
Momak:Ne!Nemoj ni pomišljati na to!
Djevojka:Voliš li me?
Momak:Naravno,sve više i više.
Djevojka:Jesi li me ikad prevario?
Momak:Ne!Kako to možeš uopće pomišljati?!
Djevojka:Hoćeš li me ikad poljubiti?
Momak:Svaki put,kad mi se ukaže prilika.
Djevojka:Hoćeš li me udariti?
Momak:Jesi li ti normalna?Nisam ja takav!?
Djevojka:Mogu li ti vjerovati?
Momak:Da!
Djevojka:Dragi moj!


Nakon braka

Pročitaj tekst sa zada...