Poruka broj #7073

Lepota žene nije u odeci
koju nosi, figuri koju ima, ili
nacinu na koji se cešlja.
Lepota žene se može videti
u njenim ocima, jer su one
vrata do njenog srca, mesta
gde boravi ljubav. Prava
lepota žene se ogleda u
njenoj duši. To je briga koju
s ljubavlju daruje, strast
koju pokazuje.